ERKEKLİ, S. . ve GÜLCAN, B. . (2021) “Deneyimsel Turizmde Ürün Kaynağı Olarak SOKÜM ve Türkiye’nin Potansiyeli”, Journal of Recreation and Tourism Research, 8(4), ss. 520–541. doi: 10.31771/jrtr.2021.113 .