VAPUR, M. ve SEVİN, H. D. (2017) “REKREASYON İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YÜKÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İL ÖRNEĞİ”, Journal of Recreation and Tourism Research, 4(2), ss. 78–91. Erişim adresi: https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/184 (Erişim: 29 Şubat 2024).