DEĞER, M. ve YAYLI, A. (2018) “REKREAKTİF ETKİNLİK AÇISINDAN SPA TÜKETİCİ PROFİLİ”, Journal of Recreation and Tourism Research, 5(2), ss. 42–51. Erişim adresi: https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/274 (Erişim: 30 Mayıs 2024).