BİLGİMÖZ, S. . ve UYGUR, A. (2022) “ÖĞRENEN ŞEHİRLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA”, Journal of Recreation and Tourism Research, 9(1), ss. 47–71. doi: 10.5281/zenodo.6399135.