Uygur, A. ve Özkan, N. B. (2022) “Kentsel Planlamada Rekreatif Yeşil Alanların Rolü”, Journal of Recreation and Tourism Research, 9(2), ss. 70–81. doi: 10.5281/zenodo.6774485.