Telbakan, M. ve Uygur, A. (2022) “Turizm Sektörüne Ait 2011-2020 Yılları Arası İstihdam ve İş Kazası Verilerinin Analizi”, Journal of Recreation and Tourism Research, 9(3), ss. 1–17. doi: 10.5281/zenodo.7129787.