Karakaya, G. ve Yaylı, A. (2023) “Ergenlerin Bir Boş Zaman Aktivitesi Olarak İnternet Tabanlı Oyun Bağımlılıklarının Şiddet Eğilimine Etkisi”, Journal of Recreation and Tourism Research, 10(3), ss. 94–114. doi: 10.5281/zenodo.8393527.