Çelik İlal, N. (2023) “2012-2022 Döneminde Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme ”, Journal of Recreation and Tourism Research, 10(3), ss. 28–45. doi: 10.5281/zenodo.8393246.