Vapur, M. (2023) “Öğretmenlerin Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Düzeyleri ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Journal of Recreation and Tourism Research, 10(3), ss. 67–79. doi: 10.5281/zenodo.8393291.