Yağcı, Özgüç (2023) “Uzay Turizmindeki Gelişmeler ve Bu Kapsamda Türkiye’ye Öneriler”, Journal of Recreation and Tourism Research, 10(4), ss. 72–94. doi: 10.5281/zenodo.10443171.