Sergen, Y. ve Yaylı, A. (2024) “Aile Boş Zamanı ve COVID-19 ile Değişen Aile Rekreasyon Etkinlikleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme”, Journal of Recreation and Tourism Research, 11(1), ss. 58–81. doi: 10.5281/zenodo.10896708.