Kaya, E. ve Aktuna, C. (2024) “Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Kıyaslama”, Journal of Recreation and Tourism Research, 11(1), ss. 1–13. doi: 10.5281/zenodo.10895893.