Tekdamar, K. ve Cengiz, C. (2024) “Batı Karadeniz Bölgesi’nde Kırsal Kıyı Alanlarında Sürdürülebilir Turizm ve Rekreasyon Tiplerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”, Journal of Recreation and Tourism Research, 11(1), ss. 42–57. doi: 10.5281/zenodo.10895912.