ÜNAL, A. (2020) “Destinasyonların Tanıtım Amaçlı Kullandıkları Görsellerin ve Sloganların Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Recreation and Tourism Research, 7(1), ss. 45–55. doi: 10.31771/jrtr.2020.53 .