UYGUR, A. ve ORMANKIRAN, Y. (2020) “Otel İşletmelerinde Stratejik Bir Yaklaşım Olarak İş Modeli İnovasyonu: Zincir Otel Örnek Olay Çalışması”, Journal of Recreation and Tourism Research, 7(4), ss. 481–499. doi: 10.31771/jrtr.2020.74 .