ÖZTÜRK, M. ve ÇUHADAR, M. . (2021) “Örgütsel Bağlılığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: Seyahat İşletmelerinde Bir Uygulama”, Journal of Recreation and Tourism Research, 8(4), ss. 461–499. doi: 10.31771/jrtr.2021.111 .