[1]
H. ÖZDEMİR ve A. YAYLI, “ÇALIŞANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”, J. Recr. Tourism Res., c. 1, sy 1, ss. 48–58, Mar. 2014.