[1]
M. VAPUR ve H. D. SEVİN, “REKREASYON İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YÜKÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İL ÖRNEĞİ”, J. Recr. Tourism Res., c. 4, sy 2, ss. 78–91, Haz. 2017.