[1]
A. Uygur ve N. B. Özkan, “Kentsel Planlamada Rekreatif Yeşil Alanların Rolü”, J. Recr. Tourism Res., c. 9, sy 2, ss. 70–81, Haz. 2022.