[1]
N. Çelik İlal, “2012-2022 Döneminde Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme ”, J. Recr. Tourism Res., c. 10, sy 3, ss. 28–45, Eyl. 2023.