[1]
M. Vapur, “Öğretmenlerin Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Düzeyleri ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, J. Recr. Tourism Res., c. 10, sy 3, ss. 67–79, Eyl. 2023.