[1]
Şerafettin Başer ve F. F. İnce, “Yenilik Yönetimini Benimseyen Kurumsallaşmış Turizm İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İncelemesi: Bolu İli Örneği”, J. Recr. Tourism Res., c. 11, sy 1, ss. 14–41, Mar. 2024.