[1]
K. Tekdamar ve C. Cengiz, “Batı Karadeniz Bölgesi’nde Kırsal Kıyı Alanlarında Sürdürülebilir Turizm ve Rekreasyon Tiplerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”, J. Recr. Tourism Res., c. 11, sy 1, ss. 42–57, Mar. 2024.