[1]
M. ÖZTÜRK ve M. . ÇUHADAR, “Örgütsel Bağlılığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: Seyahat İşletmelerinde Bir Uygulama”, J. Recr. Tourism Res., c. 8, sy 4, ss. 461–499, Ara. 2021.