ÖZDEMİR, H., ve A. YAYLI. “ÇALIŞANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 1, sy 1, Mart 2014, ss. 48-58, https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/108.