YAVUZ, E., ve B. BAŞAR. “Örgütlerde Psikolojik Şiddet, Nedenleri Ve Sonuçları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 1, sy 2, Haziran 2014, ss. 17-28, https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/114.