ERKEKLİ, S. ., ve B. . GÜLCAN. “Deneyimsel Turizmde Ürün Kaynağı Olarak SOKÜM Ve Türkiye’nin Potansiyeli”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 8, sy 4, Aralık 2021, ss. 520-41, doi: 10.31771/jrtr.2021.113 .