VAPUR, M., ve H. D. SEVİN. “REKREASYON İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YÜKÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İL ÖRNEĞİ”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 4, sy 2, Haziran 2017, ss. 78-91, https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/184.