SUNAR, H. ., F. . GÖKÇE, ve Özlem . ALTUNÖZ SÜRÜCÜ. “HATAY’IN TURİZM DEĞERLERİNİN ONLİNE MÜŞTERİ DENEYİMLERİ ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 5, sy 4, Aralık 2018, ss. 63-71, doi: 10.31771/jrtr.2018.9 .