Uygur, A., ve N. B. Özkan. “Kentsel Planlamada Rekreatif Yeşil Alanların Rolü”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 9, sy 2, Haziran 2022, ss. 70-81, doi:10.5281/zenodo.6774485.