Telbakan, M., ve A. Uygur. “Turizm Sektörüne Ait 2011-2020 Yılları Arası İstihdam Ve İş Kazası Verilerinin Analizi”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 9, sy 3, Eylül 2022, ss. 1-17, doi:10.5281/zenodo.7129787.