ERDEM, D., ve A. YAYLI. “REKREASYON BAĞLAMINDA CSİKSZENTMİHALYİ’NİN AKIŞ TEORİSİNE KURAMSAL BİR BAKIŞ”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 9, sy 4, Aralık 2022, doi:10.5281/zenodo.7494875.