Ercan İştin, A., ve Çağdaş Ertaş. “Seyahat Motivasyonları Davranışsal Niyetler Ile Memnuniyet Arasındaki İlişkiler”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 10, sy 3, Eylül 2023, ss. 1-16, doi:10.5281/zenodo.8393216.