Yiğit, S. “Kültürel Miras Olan Türk Kahvesi Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 10, sy 3, Eylül 2023, ss. 17-27, doi:10.5281/zenodo.8393231.