Çelik İlal, N. “2012-2022 Döneminde Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 10, sy 3, Eylül 2023, ss. 28-45, doi:10.5281/zenodo.8393246.