Vapur, M. “Öğretmenlerin Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Düzeyleri Ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 10, sy 3, Eylül 2023, ss. 67-79, doi:10.5281/zenodo.8393291.