Yağcı, Özgüç. “Uzay Turizmindeki Gelişmeler Ve Bu Kapsamda Türkiye’ye Öneriler”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 10, sy 4, Aralık 2023, ss. 72-94, doi:10.5281/zenodo.10443171.