Sergen, Y., ve A. Yaylı. “Aile Boş Zamanı Ve COVID-19 Ile Değişen Aile Rekreasyon Etkinlikleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 11, sy 1, Mart 2024, ss. 58-81, doi:10.5281/zenodo.10896708.