Kaya, E., ve C. Aktuna. “Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Kıyaslama”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 11, sy 1, Mart 2024, ss. 1-13, doi:10.5281/zenodo.10895893.