Tekdamar, K., ve C. Cengiz. “Batı Karadeniz Bölgesi’nde Kırsal Kıyı Alanlarında Sürdürülebilir Turizm Ve Rekreasyon Tiplerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 11, sy 1, Mart 2024, ss. 42-57, doi:10.5281/zenodo.10895912.