ÇUHADAR, M., H. E. ÖNCÜ, ve H. MUTLU. “KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTELERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İÇERİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 6, sy 4, Aralık 2019, ss. 464-7, doi: 10.31771/jrtr.2019.47 .