ÜNAL, A. “Destinasyonların Tanıtım Amaçlı Kullandıkları Görsellerin Ve Sloganların Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 7, sy 1, Mart 2020, ss. 45-55, doi: 10.31771/jrtr.2020.53 .