ÖZTÜRK, M., ve M. . ÇUHADAR. “Örgütsel Bağlılığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: Seyahat İşletmelerinde Bir Uygulama”. Journal of Recreation and Tourism Research, c. 8, sy 4, Aralık 2021, ss. 461-99, doi: 10.31771/jrtr.2021.111 .