ÖZDEMİR, Hüseyin, ve Ali YAYLI. “ÇALIŞANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”. Journal of Recreation and Tourism Research 1, no. 1 (Mart 30, 2014): 48–58. Erişim Mayıs 30, 2024. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/108.