ŞAHİN, İlker, ve Özge KOCABULUT. “SPORTİF REKREASYON AKTİVİTELERİNE DÜZENLİ KATILIMI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Journal of Recreation and Tourism Research 1, no. 2 (Haziran 30, 2014): 46–67. Erişim Aralık 7, 2022. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/113.