VAPUR, Muhammet, ve H. Dilek SEVİN. “REKREASYON İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YÜKÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İL ÖRNEĞİ”. Journal of Recreation and Tourism Research 4, no. 2 (Haziran 30, 2017): 78–91. Erişim Şubat 29, 2024. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/184.