Uygur, Akyay, ve Nahide Betül Özkan. “Kentsel Planlamada Rekreatif Yeşil Alanların Rolü”. Journal of Recreation and Tourism Research 9, no. 2 (Haziran 30, 2022): 70–81. Erişim Kasım 30, 2023. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/302.