Telbakan, Murat, ve Akyay Uygur. “Turizm Sektörüne Ait 2011-2020 Yılları Arası İstihdam Ve İş Kazası Verilerinin Analizi”. Journal of Recreation and Tourism Research 9, no. 3 (Eylül 30, 2022): 1–17. Erişim Ocak 30, 2023. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/307.