Ercan İştin, Aysen, ve Çağdaş Ertaş. “Seyahat Motivasyonları Davranışsal Niyetler Ile Memnuniyet Arasındaki İlişkiler”. Journal of Recreation and Tourism Research 10, no. 3 (Eylül 30, 2023): 1–16. Erişim Aralık 6, 2023. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/330.