Çelik İlal, Nur. “2012-2022 Döneminde Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme”. Journal of Recreation and Tourism Research 10, no. 3 (Eylül 30, 2023): 28–45. Erişim Kasım 30, 2023. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/338.